VGPONN
VGPONN
Toezichthoudend bestuur

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur wordt gekozen uit en door de leden van de vereniging. Hun belangrijkste taak is het toezichthouden op de directeur-bestuurder, maar ook geven zij hem/haar gevraagd en ongevraagd advies. Aan de directeur-bestuurder zijn veel bevoegdheden gedelegeerd en aan de hand van een Toezichtskader wordt hij/zij stelselmatig bevraagd op alle domeinen van onderwijs en organisatie. Hoe bestuur en toezicht verder zijn geregeld kunt u lezen in het Managementstatuut.

De leden van het toezichthoudend bestuur zijn:

Wim Datema

Peter Roggema

Ronald de Rooij

Ite Siegers

Janny Zwerver, Voorzitter

U kunt het bestuur bereiken via