Leden

De leden van de vereniging zijn van groot belang: zij zijn a.h.w. eigenaar van de vereniging. Ze kiezen uit hun midden een bestuur dat toezicht houdt op de directeur-bestuurder. Samen met het toezichthoudend bestuur stellen ze de statuten vast en bepalen op deze manier de grondslag van de vereniging. Met het geld van de contributie en donaties worden identiteitsgebonden zaken en activiteiten bekostigd die niet door de overheid worden gefinancierd.