VGPONN
VGPONN
Contactpersoon, vertrouwenspersoon

Contactpersoon, vertrouwenspersoon

Op iedere school is een contactpersoon. Hij/zij kan worden benaderd door leerlingen, medewerkers en ouders als er voorvallen zijn die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en/of persoonlijke veiligheid. De contactpersoon bepaalt vervolgens hoe er verder moet worden gehandeld, afhankelijk van de aard van de melding.

Daarnaast is er voor de organisatie een vertrouwenspersoon aangesteld. Hij/zij heeft in de regel een professionele opleiding in de hulpverlening en kan door medewerkers en ouders rechtstreeks worden benaderd.

De contactgegevens van de contactpersonen vindt u op de eigen website van de scholen.

De vertrouwenspersoon van de VGPONN is Cees van den Berg. U kunt hem bereiken via