VGPONN
VGPONN
Centraal kantoor

Centraal kantoor

Het Centraal Kantoor functioneert als dienstencentrum van de organisatie. Samen met onze zusterorganisatie NoorderBasis wordt vanuit het kantoor in Noordhorn ondersteuning geboden aan de directeuren en de scholen op het gebied van onderwijs, orthopedagogiek, management, personeel, administratie, financiën, huisvesting en ICT.

Op het Centraal Kantoor in Noordhorn zijn de volgende mensen aan het werk:

Roelof van den Berg : Directeur bestuurder

Roelof van den Berg

Directeur bestuurder


Greetje de Roo : secretaresse

Greetje de Roo

secretaresse


Daniëlle Fennema : orthopedagoog-generalist

Daniëlle Fennema

orthopedagoog-generalist


Ubel Terpstra : P&O-adviseur

Ubel Terpstra

P&O-adviseur


Carrie Zuidema-van Esch : medewerker P&O

Carrie Zuidema-van Esch

medewerker P&O


Tiemen Oosterhoff : huisvestingsmedewerker

Tiemen Oosterhoff

huisvestingsmedewerker


Inri Broekhuizen : ICT-er

Inri Broekhuizen

ICT-er


Nellian Boerma : controller

Nellian Boerma

controller


Janny Fennema : medewerker financiën en ledenadministratie

Janny Fennema

medewerker financiën en ledenadministratie


Freerk Zuidhof : financieel medewerker

Freerk Zuidhof

financieel medewerker


Tineke Berends : medewerker personeelsadministratie

Tineke Berends

medewerker personeelsadministratie