VGPONN
Scholen
Aanmelding

Aanmelding

Geloven in scholen met de Bijbel

Wij willen in onze scholen samenwerken met christenen die, net als wij, willen leven naar Gods woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden.

Iedere ouder die christen is en die zijn kinderen graag vanuit de christelijke waarden wil opvoeden en laten opvoeden en die hierop ook aanspreekbaar is, is met zijn kinderen van harte welkom op onze scholen.

We voeren met  alle nieuwe ouders een gesprek om te vragen of u als ouder actief instemt met het uitgangspunt van onze school. Wij noemen dit het aanmeldingsgesprek.

Aan het eind van het gesprek wordt u gevraagd de ouderverklaring te ondertekenen. In deze verklaring, die ook door de directeur wordt ondertekend, wordt verteld wat we van ouders verwachten en wat de ouders van de school en van de vereniging mogen verwachten.