VGPONN
Onderwijs
Ouders als partner

Ouders als partner

We zien ouders nadrukkelijk als partner in het onderwijs en de opvoeding. Zij kennen hun kind immers op een heel andere manier als de leerkracht, en de toegevoegde waarde van hun steun en bijdrage bij het onderwijsproces van hun kind valt niet gauw te overschatten. Daarom stellen we het contact met ouders erg op prijs en zijn ze altijd welkom in de scholen.

De doelgroep van onze scholen zijn kinderen van ouders die het gereformeerde onderwijs van harte ondersteunen. Dit blijkt uit hun eigen leven als christen en sluit aan bij de opvoeding thuis.