VGPONN
Onderwijs
Leerlingen

Leerlingen

Iedere dag zetten kinderen en leerkrachten zich in om het beste in zichzelf naar boven te halen. Iedereen heeft immers van God talenten gekregen om ermee aan het werk te gaan en die talenten te ontwikkelen en tot rendement te brengen.

Dit is de onderligger voor het opbrengstgericht werken.

In principe zijn alle kinderen uit de doelgroep welkom. Dus kinderen van bijbelgetrouwe ouders, die het gereformeerde onderwijs van harte ondersteunen. Dit blijkt uit hun eigen leven als christen en ook in de opvoeding thuis. Voor elke leerling verzorgen we een passend onderwijsaanbod, en geven we extra ondersteuning als dat nodig is. Voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben, zijn er allerlei mogelijkheden, bv. in de vorm van een plusklas.