VGPONN
Onderwijs
Leerkracht als cruciale factor

Leerkracht als cruciale factor

De leerkrachten vormen het kapitaal van ons onderwijs.  VGPONN beschikt niet alleen over veel kapitaal, maar ze wil dit kapitaal ook verantwoord beheren. Dit alles om iedere leerling het best mogelijke onderwijs te bieden en onze visie en doelen te realiseren. Want leerprestaties van kinderen worden vooral beïnvloed door het instructiegedrag van de leerkracht. Daarmee speelt de leerkracht een cruciale rol in de schoolontwikkeling van een kind. Enerzijds biedt hij de kinderen structuur, anderzijds biedt hij de leerling voortdurend nieuwe leerstof aan.

De leerkracht ziet het kind als individu en zorgt voor veiligheid en geborgenheid. Maar hij leert de leerling ook zijn positie als onderdeel van de groep in te nemen, waardoor het kind leert om te delen, op zijn beurt te wachten, te vragen en anderen te helpen. Dit doet hij op een manier die is afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind en aansluit bij wat kinderen kunnen.

Kernwoorden hierbij zijn:

Geïnspireerd en betrokken 

Dé bron van inspiratie voor leerkrachten is het zich gekend weten door God. Vanuit die inspiratie voelen zij zich betrokken bij hun school en het onderwijsconcept, en ook bij de organisatie als geheel. Loyaliteit en enthousiasme geven energie bij het uitvoeren van het dagelijks werk, maar ook bij het vervullen van een voorbeeldrol (voor de leerlingen en voor elkaar) in het uitdragen van de christelijke identiteit.

Deskundig

Onze medewerkers zijn voldoende geschoold en functioneren als professionals. Iedere school heeft een scholingsplan en van alle functies bestaan competentieprofielen die gehanteerd worden bij de gesprekken en eventuele sollicitaties. Dit alles om er voor te zorgen dat steeds de juiste  persoon op de juiste laats komt.

Openstaand voor nieuwe ontwikkelingen

Onze medewerkers hebben veel in huis. We willen graag optimaal gebruik van maken van hun specifieke kwaliteiten en vaardigheden door ze allereerst goed in beeld te brengen, en ze vervolgens in te zetten waar dat nodig en mogelijk is. Leren van elkaar, kennis delen, intervisie zijn kernbegrippen.