Ouders

We vinden het erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen de school en de ouders. Weliswaar vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, en met de ouders als eerste, geven ze samen invulling en richting aan de opvoeding van de kinderen. Daarom is de persoonlijke overtuiging van de ouders ook voor de school van belang. Want als datgene wat de school aanbiedt en toepast op het gebied van geloof en christen-zijn niet aansluit bij wat er thuis gebeurt, dan heeft dat een negatief effect op het kind en op het onderwijs. Als dit daarentegen wel op elkaar aansluit, dan heeft dat over en weer juist een versterkende en dus positieve werking.

Ouders die hun kind zowel thuis als op school christelijk willen (laten) opvoeden zijn hartelijk welkom op de scholen van VGPONN.