VGPONN
Identiteit
Medewerkers

Medewerkers

Samen met de kinderen en de ouders vormen de medewerkers een gemeenschap in en rond de school. Samen zijn ze ‘identiteitsdrager’, d.w.z. dat medewerkers een voorbeeldrol vervullen voor de kinderen en in hun gedrag laten zien wat het betekent om Christus te volgen, ook in lastige situaties. Ze inspireren de kinderen, en helpen ze om zichzelf en de zin van het leven te ontdekken. Omdat je pas iets kunt overdragen als je er zelf in gelooft, vragen we van iedere medewerker dat ze de identiteit van de school en van de vereniging vanuit overtuiging onderschrijven.