VGPONN
Identiteit
Leerlingen

Leerlingen

In ons onderwijs staat het kind centraal: we willen ons richten op wat ieder kind kan.

We zien kinderen als door God geschapen en dus unieke mensen met specifieke talenten. We vinden het belangrijk dat een kind zich dit eigen maakt en zich door God gekend weet en daarom waardevol is. Door de zondeval komt ieder mens in aanraking met dood en zonde, maar het besef in Christus een nieuwe schepping te zijn geeft leven en houvast. Ieder mens, dus ook iedere christen, is geroepen de ander, zichzelf en de natuur in hun waarde te respecteren, omdat alles en iedereen Gods eigendom is. Zo is ieder kind uniek in zijn relatie met God en maakt tegelijk deel uit van de samenleving, de groep, de klas.

Met ons onderwijs willen we de kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ze ook tot verwondering brengen vanwege de grootheid en rijkdom van Gods schepping waar ze deel van uit mogen maken, en waar ze een plaats in hebben in relatie tot hun medemens en de maatschappij.