VGPONN
Algemeen
Regeling vervoer

Regeling vervoer

We willen de scholen van VGPONN toegankelijk houden voor alle kinderen uit het voedingsgebied van de VGPONN.

Als het vervoer naar de school een probleem vormt, dan nodigen we u uit contact op te nemen met de directeur van de school. Hij/zij kan u informeren over bv. de mogelijkheden van een tegemoetkoming in de reiskosten vanuit de gemeente en/of vanuit de vereniging.