VGPONN
Algemeen
Klachtenroute

Klachtenroute

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Als u vragen of op-/aanmerkingen hebt over wat er op de school gebeurt, dan nodigen we u van harte uit om dit in de eerste plaats te bespreken met degene die het betreft. Als dit niet leidt tot het gewenste resultaat, dan kunt u met uw verhaal naar de directeur van de school. Als ook hiermee uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de directeur-bestuurder. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de klachtenroute  klachtroute extern of klachtroute intern.

160128 Reglement klachtencommissies GCBO