ANBI

ANBI

 Vereniging voor Gereformeerd  Primair Onderwijs Noordoost-Nederland  is een zogenaamde ANBI-instelling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

In het kader van deze status publiceren wij hierbij de volgende gegevens die betrekking hebben op onze organisatie.

 

Naam

Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland – VGPONN

 

Fiscaal nummer ANBI

807295796

 

Contactgegevens

VGPONN

Postbus 6

9800 AA Zuidhorn

T          0594-500649

M       

W        www.vgponn.nl

Bestuurssamenstelling per 01-01-2017

Toezichthoudend bestuur  

Voorzitter                    Mw. J. Zwerver

penningmeester         Dhr. W. Datema

secretaris                   Dhr. I. Siegers

lid                               Dhr. R. de Rooij

lid                                Dhr. P. Roggema

 Directeur-bestuurder                       dhr. R. van den Berg

 

Beleidsplan 2015-2019

Strategisch Beleidsplan 2015-2019

Beloningsbeleid

Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Voor de beloning van de directeur-bestuurder en de personeelseden verwijzen wij u naar de CAO-PO

Doelstelling vereniging

De doelstelling van de vereniging is: het instandhouden en bevorderen van gereformeerd onderwijs in de regio noordoost Nederland (deel provincie Groningen, deel provincie Drenthe).

Verslag uitgeoefende activiteiten

Bestuursverslag 2015

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016 incl bestuursverslag