• De Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs noordoost-Nederland bestaat uit 14 basisscholen in Groningen en noord-Drenthe

  • Vanuit het samen volgen van onze verlosser Jezus Christus zetten zowel kinderen als medewerkers zich elke dag ten volle in

  • Op alle scholen wordt gezocht naar een passend onderwijsaanbod voor elk kind – ouders zien we als partner in opvoeding en onderwijs

GELOVEN IN ONDERWIJS

Met dit motto geven we aan waar de scholen van VGPONN voor staan. In onze scholen staat het geloof in Christus als onze verlosser centraal. Omdat dit geloof het hele leven bepaalt, komt het niet alleen in de bijbelvertelling naar voren, maar is het hele onderwijs ervan doortrokken.

“Geloven in onderwijs” betekent ook: “onderwijzen in geloven”. We  willen de kinderen niet alleen helpen zich te ontwikkelen in algemene kennis en vaardigheden, maar ook in het leven als een geliefd kind van God. Hiervoor stimuleren we de kinderen, maar we helpen en onderwijzen natuurlijk net zo goed elkaar.

Vanuit deze gemeenschappelijke identiteit werken zowel de medewerkers als de kinderen iedere dag hard om het beste uit zichzelf te halen. De leerkrachten zijn professioneel en gemotiveerd, en bieden de lesstof op een uitdagende manier aan, toegesneden op de individuele leerbehoefte van het kind. Waar nodig vindt extra ondersteuning plaats, waar mogelijk wordt extra leerstof aangeboden.